Yki Aitokivi standard colours

Stone surfaces
Stone surfaces
has been added to saved.
has been removed from saved.
en